Pályázataink

                                                                                                                                                                                                        szechenyi-2020

Projekt címe:

A Pilze-Nagy Kft-nél történő helyben telepített vállalatirányítási rendszer bevezetése

Projekt leírása:

A Széchenyi 2020 „Vállalati komplex infokommunikációs és mobilfejlesztések, felhőalapú online üzleti szolgáltatások terjesztésének támogatása” című pályázati kiíráson elnyert 13.410.400 forint vissza nem térítendő támogatásnak köszönhetően bevezetett modulok segítségével átfogóan kezelhető minden fontos gazdasági esemény a társaságnál, valamint a beszerzésre kerülő hardver eszközök és egyéb szoftverek is a jövőbeni hatékony munkavégzést szolgálják. A myCentury vállalatirányítási rendszer bevezetését követően társaságunk ügyviteli folyamatai átláthatóbbá válnak. Ezzel közvetlenül vállalatunk hatékonyabb működését, közvetve pedig versenyképességünk növekedését segítik elő, ami hosszú távú fenntarthatóságunkhoz járul hozzá. Az internet szerepének és az on-line vásárlások népszerűségének növekedése várhatóan a webáruház hosszú távú működtethetőségét és fenntarthatóságát eredményezi. Az e-kereskedelemből származó bevételek pedig nagymértékben hozzájárulnak cégünk árbevételének illetve üzleti eredményének növekedéséhez.

Kedvezményezett neve:

PILZE-NAGY Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Megvalósulás helyszíne:

6000 Kecskemét, Talfája tanya 47/B.

Támogatási összeg:

13.410.400 Ft

Támogatás intenzitás:

40 %

Kedvezményezett elérhetősége:

Székhely: 6000 Kecskemét, Talfája tanya 47. B. ép.
Tel: +36 76/502 030

E-mail: info@pleurotus.hu

Web: www.pleurotus.hu

Projekt azonosító:

GINOP-3.2.2-8-2-4-16-2019-01947

Kivitelezés ideje:

2020.09.01-2022.12.31

Projekt címe:

GRACED – Új generációs szenzorok az élelmiszer minőségének ellenőrzésére szolgáló holisztikus megoldás szolgálatában

Projekt leírása:

A friss gyümölcs és zöldség iránti fogyasztói igény folyamatos növekedésével együtt nő a mikrobiológiai és kémiai szennyeződés kockázata is. Jelenleg a gyümölcs- és zöldségtermés ellenőrzését a szabályozási követelmények alapján a termőhelyen vagy az élelmiszer-feldolgozó egységben végzik. A legtöbb esetben véletlenszerű minták ellenőrzése történik laboratóriumi módszerekkel, amelyekkel a mérés és az eredmények kézhezvétele között akár két vagy több nap is eltelhet. Az elemzés költség és idő igénye miatt kevesebb ellenőrzés történik, ami magasabb kockázatokkal jár, még azokban az országokban is, ahol nagyon hatékony ellenőrzési mechanizmusok vannak.

Ezenkívül a tesztelés nem valósulhat meg az értéklánc minden lépésénél (egyrészt az időráfordítás, másrészt pedig a kapcsolódó költségek miatt), így olyan kritikus pontokon sem, mint a szupermarketek és éttermek, ahonnan a fogyasztó beszerzi a terméket. A GRACED (mely az EU által finanszírozott project és teljes címe: „Ultra-kompakt, alacsony költségű plazmo-fotonikus bimodális multiplex üzemű szenzor platformok az élelmiszer-minőség ellenőrzésére szolgáló holisztikus megoldás részeként”) a fenti igényből kiindulva, valamint a jelenlegi megoldások korlátait figyelembe véve javasol egy új technológiát a szennyező anyagok kimutatására a gyümölcs- és zöldség értéklánc minden szakaszára.

A javasolt megoldás kulcsa egy új plazmo-fotonikus szenzor, mely képes egyszerre, költséghatékonyan és gyorsan (30 perc alatt) mérni az élelmiszeripar számára érdekes (legalább hétféle) szennyezőanyagot, különös tekintettel a gyümölcs- és zöldségágazat igényeire. A szenzor egy holisztikus, moduláris megoldás része, amely egyedi mérnöki tervekre, a tárgyak internete (IoT) koncepcióra és a fejlett adatelemzésre épít, ezekkel segítve az értékláncban lévő szennyező anyagok korai felismerését. A fejlesztés hordozható eszközként is rendelkezésre fog állni, ami lehetővé teszi a szenzor használatát az értéklánc bármely pontján (a termőföldtől az asztalig). A gyors és pontos ellenőrzés elvégzésének lehetősége a termőföldtől az asztalig tartó értéklánc minden szakaszában közvetlenül kapcsolódik az Európai Unió stratégiai céljaihoz (https://ec.europa.eu/food/farm2fork_en).

A partnerek a teljes fejlesztést különféle mezőgazdasági rendszerekben fogják tesztelni:

a) hagyományos mezőgazdasági rendszer (Olaszországban) szántóföldi termeléssel, valamint az élelmiszer-feldolgozás soron következő lépéseivel főtt ételek és fagyasztott zöldségtermékek előállítása érdekében,

b) újszerű városi gazdálkodási ökoszisztéma (Franciaországban), ami gyümölcsöt és zöldséget termel helyben, és azokat ottani éttermek dolgozzák fel,

c) egy rövid, agroökológiai értéklánc (Franciaországban), amelyben a termelők közvetlenül a fogyasztóknak és éttermeknek értékesítenek,

d) egy félautomatikus gomba termelő telep, amely szupermarketeknek és nagykereskedőknek értékesít (Magyarországon).

A GRACED technológiát fejlesztő multidiszciplináris csapatot a CyRIC, a Ciprusi Kutatási és Innovációs Központ Kft. vezeti, az EU Horizont 2020 programjának keretében.

A projekt 2021. január 1-én indult el, és három és fél évig fut, hogy elegendő idő álljon rendelkezésre a technológia fejlesztésére és annak valós körülmények között történő validálására.

A projekt az Európai Unió Horizont 2020 kutatás és innovációs programjából nyert támogatást; projektazonosítója: No 101007448.

A project a Photonics Public Private Partnership egyik kezdeményezése.

A projekt partnerei:

CyRIC – Cyprus Research and Innovation Centre (Ciprus),
National Research Council (Olaszország),

Tecnoalimenti S.C.P.A (Olaszország),
Easy Global Market SAS (Franciaország),
Bialoom Ltd (Ciprus),
Mutitel (Belgium),
Centre National De La Recherche Scientifique CNRS (Franciaország),
Sous Les Fraises (Franciaország),

Aristotle University of Thessalonini (Görögország),
Pour Une Agriculture Du Vivant (Franciaország),
AMO GMBH (Németország),
Pilze-Nagy Kereskedelmi és Szolgáltató Kft (Magyarország),
ISS BioSense S.r.l. (Olaszország),

Lumensia Sensors S.L. (Spanyolország)

Kivitelezés ideje:

2021.01.01-2024.06.03

További információk:

Honlap: https://graced.tech/wp-graced/#objectives

Twitter: https://twitter.com/GRACEDproject

LinkedIn:  https://www.linkedin.com/company/gracedproject/

Projekt címe:

CHIAM

Projekt leírása:

EJP által társfinanszírozott CHIAM projektnek köszönhetően, a Pilze-Nagy Kft. hazai nyersanyagokon túl az afrikai kontinensen megtalálható mezőgazdasági melléktermékek laskagomba-termesztésbe való integrálását is célul tűzte ki. A nemzetközi együttműködésben megvalósuló CHIAM projekt célja, hogy fenntartható élelmiszerláncokat hozzon létre Afrikában azáltal, hogy környezetbarát technológiákat fejleszt és újradefiniálja a meglévő agrár-élelmiszeripari értékláncokat. Az integrált chia – laskagomba – sertés – biogáz értéklánc kifejlesztése hozzájárul az afrikai élelmiszerlánc sokszínűbbé és rugalmassá tételéhez, miközben a klímaváltozás negatív hatásait is ellensúlyozza. A projekt magyar partnerei, a Pilze-Nagy Kft. és a Bay Zoltán Nonprofit Kft. az értéklánc kidolgozása érdekében az alábbi tevékenységeket valósítja meg, mind Afrikában, mind idehaza:

– laskagomba termesztési technológiák fejlesztése Afrikában

– laskagombát tartalmazó, új helyi élelmiszerek létrehozása

– környezetbarát technológiákat alkalmazó gazdaságok létrehozása és bemutatása

A projektet egy nemzetközi interszektorális konzorcium valósítja meg: 8 kutatással foglalkozó intézet és kkv, 6 országból, mind az európai, mind az afrikai kontinensről. A projekt első évében azonosításra és elemzésre kerültek az ottani potenciális nyersanyagok, ideértve a chia szárat is, valamint megkezdődött az ottani viszonyokra adaptált technológia fejlesztése. Összefoglalva: ezek a pályázatok kiváló lehetőséget biztosítanak a Pilze-Nagy Kft. számára, hogy erősítse versenyképességét nemzetközi terepen is egyedülálló fejlesztésekkel.

A CHIAM projekt részben az Európai Unió támogatásával valósul meg.

Integrált chia és laskagomba termesztés megvalósítása a fenntartható élelmiszerlánc megteremtése érdekében Afrikában címmel, 2019-2.1.7-ERA-NET-2021-00020 azonosító számmal az NKFI alapból 35.009.205 Ft támogatást nyert, továbbá az ERA-NET COFUND /EJP COFUND program keretében az Európai Unió Horizon 2020 kutatási és innovációs programjából 3.450.105 Ft támogatásban részesülhet. (támogatási szerződés no 862555).

Kedvezményezett neve:

PILZE-NAGY Kft.

Kedvezményezett elérhetősége:

6000 Kecskemét, Talfája tanya 47/B

Kivitelezés ideje:

2021.06.01-2024.05.31

foscnkfi

eu flag

Projekt címe:

MUSHNOMICS

Projekt leírása:

Az ICT-AGRI-FOOD társfinanszírozásával megvalósuló MUSHNOMICS projektben a cél a körforgásos élelmiszertermelés modelljének kidolgozása városi környezetben. Alapanyagul a városi biohulladékok szolgának, ami a laskagombatermesztésen keresztül alakul át élelmiszerré, az értékteremtés és a hulladékmennyiség csökkentés érdekében. A négy tagú, két egyetemet és két kkv-t magába foglaló nemzetközi konzorciumon belül a Pilze-Nagy Kft. feladata a konténer alapú moduláris technológia kidolgozása és megvalósítása, amely a begyűjtött biohulladékból laskagomba alapanyagot állít elő, majd kontrollált környezetet biztosít a laskagomba termesztéshez. A körforgás fenntartása érdekében a visszamaradó letermelt gombakomposzt komposztálásra kerül. A nemzetközi partnerek dinamikus adatközpontú elemzés alapú algoritmus fejlesztésével a hozam optimalizálását végzik. A projekt elmúlt egy évének eredményei ígéretesek. Sikerült demonstrálni a városi biohulladékokon (például kávézaccon és kartonpapíron) alapuló laskagomba-termesztést. Partnerek bevonásával megkezdődött ezen biohulladékok kísérleti begyűjtése és hamarosan a konténer prototípusa is elkészül.

Az adatközpontú innováció alkalmazása a gomba termelés értékláncában a termelékenység és az adatmegosztás javítása érdekében címmel, 2019-2.1.7-ERA-NET-2020-00012 azonosító számmal az NKFI alapból 52.239.870 Ft támogatást nyert, továbbá az ERA-NET COFUND /ICT-AGRI-FOOD program keretében az Európai Unió Horizon 2020 kutatási és innovációs programjából 5.828.880 Ft támogatásban részesülhet. (támogatási szerződés no 862665).

Kedvezményezett neve:

PILZE-NAGY Kft.

Kedvezményezett elérhetősége:

6000 Kecskemét, Talfája tanya 47/B

Kivitelezés ideje:

2021.02.01-2024.03.01

További információk:

Honlap: https://mushnomics.org/

Facebook: https://www.facebook.com/mushnomics

Twitter: https://twitter.com/mushnomics

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/mushnomics-project/

infografika

nkfi

ict-agri

eu flag

Projekt címe:

CO-FRESH

Kedvezményezett neve:

PILZE-NAGY Kft.

Támogatási összeg:

212125 €

Kedvezményezett elérhetősége:

6000 Kecskemét, Talfája tanya 47/B

Kivitelezés ideje:

2020.10.01-2024.04.30

További információk:

Honlap: https://co-fresh.eu/

Twitter: https://twitter.com/COFRESH_H2020

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/co-fresh/

Youtube: https://www.youtube.com/@CO-FRESH

eu flag  co-fresh

Projekt címe:

Mezőgazdasági- és erdészeti melléktermékekből álló biomassza értéknövelt hasznosítási technológia kifejlesztése a laskagomba-biogáz komplex rendszerben

Projekt leírása:

Innovatív körforgásos biomassza hasznosítási modell – A PILZE-NAGY Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság három kutató partnerrel, az Agrár-Béta Mezőgazdasági Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-vel, a Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft-vel és a Szegedi Biológiai Kutatóközponttal közösen, konzorciumi formában valósítja meg projektjét, melynek átfogó célja egy olyan új nemzetközi szinten is egyedülálló komplex termelési folyamat kidolgozása, amely a körforgásos és a biomassza-alapú gazdaság alapelveire épülve az egyik termelési rendszer melléktermékét a másik rendszer alapanyagként hasznosítja.
A projekt további célja kedvezőtlen adottságú mezőgazdasági területek értékteremtésbe való bevonása a magas biomassza tömegtermelésre alkalmas évelő lágy- és fásszárú energiaültetvények termesztési rendszerének kidolgozásával. Végeredményként létrejön egy olyan nemzetközi szinten is innovatív körforgásos biomassza hasznosítási modell, amely példát ad arra, hogy meglévő termelési rendszerek összekapcsolásával hogyan lehet a lignocellulózban gazdag biomasszából több lépcsőben, kaszkádrendszerben élelmiszert, bioenergiát és biotrágyát termelni, vagyis hozzáadott értéknövelést elérni az agrárium számára. A projekt az NKFI alapból megvalósuló projekt, amely során kutatás-fejlesztést és eszközbeszerzést is tervezünk.

Kedvezményezettek neve:

PILZE-NAGY Kft., Agrár-Béta Kft., Bay Zoltán Közhasznú Nonprofit Kft., Szegedi Biológiai Kutatóközpont

Megvalósulás helyszínei:

Kecskemét, Dombóvár, Budapest és Szeged

Támogatási összeg:

650 370 000 Ft

Projekt azonosító:

2020-1.1.2-PIACI-KFI-2020-000117

Kivitelezés ideje:

2021.01.01-2024.12.31

Kedvezményezett elérhetősége:

6000 Kecskemét, Talfája tanya 47/B

nkfi

Projekt címe:

MarginUp

Kedvezményezett neve:

PILZE-NAGY Kft.

Kedvezményezett elérhetősége:

6000 Kecskemét, Talfája tanya 47/B

Projekt azonosító:

No 101082089

Kivitelezés ideje:

2022.12.01-

További információk:

Honlap: https://margin-up.eu/

Twitter: https://twitter.com/MarginUp_EU

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/marginup-eu/

Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=zCYzIaeDgaY&list=PLK1DMovauS8PK2ASaVeUNRAmFSYmRKEBx&index=3

eu flag  marginup

Projekt elnevezése:

Termesztősátrak energetikai korszerűsítése

Kedvezményezett neve:

NAGY-GOMBAKERT Kft.

Támogatás intenzitása:

50 %

Támogatási összeg:

301 894 215 Ft

Kedvezményezett elérhetősége:

6000 Kecskemét, Talfája tanya 47/C

Projekt azonosító:

VP5-4.1.6.-4.2.3-17-1943882780

Kivitelezés ideje:

2019.06.01-2023.09.30

eu tábla

 

Projekt elnevezése:

Kertészeti üzemek korszerűsítése

Kedvezményezett neve:

NAGY-GOMBAKERT Kft.

Támogatási összeg:

38 140 606 Ft

Támogatás intenzitása:

50 %

Kedvezményezett elérhetősége:

6001 Kecskemét, Talfája tanya 47/C

Projekt azonosító:

VP2-4.1.3-20-3199131810

Kivitelezés ideje:

2021.10.01-2023.09.30

eu tábla

Projekt elnevezése:szechenyi-2020

Innovatív takarmány termelési technológia kidolgozása

Kedvezményezett neve:

NAGY-GOMBAKERT Kft.

Kedvezményezett elérhetősége:

6000 Kecskemét, Talfája tanya 47/C

Projekt azonosító: 

GINOP-8.1.1-16

Kivitelezés ideje: 

2019-2036

Pleurofeed2Pleurofeed

Projekt elnevezése:

Farmtopia: a mindenki számára elérhető digitális mezőgazdaság útját előkészítő Európa Uniós projekt

Projekt ismertetés:

A 12 ország 22 partnerét tömörítő Farmtopia célja a digitális gazdálkodás demokratizálása, mindenki számára elérhetővé téve azt.

Kedvezményezett neve:

PILZE-NAGY Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Kivitelezés ideje:

2023.09-2026.08

További információk:

Honlap: https://farmtopia.eu/

Facebook: https://www.facebook.com/people/Farmtopia/61550207501541/

Twitter: https://twitter.com/i/flow/login?redirect_after_login=%2FFarmtopia_EU

Instagram: https://www.instagram.com/farmtopia_eu/

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/farmtopiaproject/

Farmtopia-ismertető_honlapra-1 Farmtopia-ismertető_honlapra-2

Projekt elnevezése:szechenyi-2020

Aktív és intelligens friss gomba csomagolási technológiai fejlesztése a Pilze-Nagy Kft-nél

Kedvezményezett neve:

PILZE-NAGY Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Kedvezményezett elérhetősége:

6000 Kecskemét, Talfája tanya 47/B

Támogatási összeg:

56 945 433 Ft

Projekt azonosító:

GINOP-2.1.1-15

Kivitelezés ideje:

2016.08.25-2021.02.05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kedvezményezett neve:

NAGY-GOMBAKERT Kft.

Kedvezményezett elérhetősége:

6000 Kecskemét, Talfája tanya 47/C

Támogatási összeg:

626 724 444 Ft

Projekt azonosító:

VP2-4.1.3.4-21-3312206292

Kivitelezés ideje:

2022.05.01-2024.04.30

eu tábla

Projekt elnevezése:

Gomba a körkörös üvegházi kertészetben

Kedvezményezett neve:

PILZE-NAGY Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Projekt azonosító:

LWV21.101 – BO-56-001-069

Kivitelezés ideje:

2022.01.01-2026.03.31

Partnerek:

Saint-Gobain Cultilène B.V. (Hollandia)

Limburgse Land- en Tuinbouw Bond-Belangenbehartiging, Platform Tuinbouwreststromen (Hollandia)

PILZE-NAGY Kereskedelmi es Szolgaltato Korlatolt Felelossegu Tarsasag (Magyarország)

Renewi Nederland B.V. (Hollandia)

BioVerbeek B.V. (Hollandia)

Projekt elnevezése:

049020 – K+F tevékenységekhez kapcsolódó innováció – Fenntartható talajbioremediációs technológia kidolgozása letermett laskagomba alapanyag felhasználásával

Kedvezményezett neve:

Eötvös Loránd Tudományegyetem, mint konzorciumvezető és PILZE-NAGY Kft.

Támogatási összeg:

199 564 564 Ft

Támogatási intenzitás:

83%

Projekt azonosító:

2020-1.2.3-EUREKA-2022-00024

Kivitelezés ideje:

2023.01.01-2026.01.01