Laskagomba termőzsák

Bevezetés

A Pilze-Nagy Kft. laskagomba termőzsákjai kiváló eszközt nyújtanak a Pleurotus ostreatus, azaz a laskagomba, hatékony és fenntartható termesztéséhez. Ezek a termőzsákok optimalizált mikroklímát biztosítanak, amely támogatja a gombák optimális növekedését.

Alapanyagok és Összetétel

A termőzsákok alapanyagai gondosan válogatott, természetes anyagokból állnak, amelyek biztosítják a megfelelő tápanyag- és nedvességtartalmat. A zsákok szubsztrátuma gyakran szalmát, fűrészport és egyéb lignocellulóz tartalmú anyagokat tartalmaz, amelyek a gombák számára szükséges szénforrásokat szolgáltatják.

Növekedési Környezet

A laskagomba termőzsákok használata során fontos a megfelelő hőmérséklet és páratartalom fenntartása. Az optimális hőmérsékleti tartomány 15-20°C, míg a páratartalom 85-95% között ideális a gombák fejlődéséhez. A zsákok megfelelő szellőzése is kulcsfontosságú a CO2 szint szabályozásához és a friss levegő biztosításához.

Termesztési Fázisok

  1. Inkubáció: A termőzsákok beoltása után a micélium kolonizálja a szubsztrátot, amely 2-3 hétig tart. Ezen időszak alatt sötét és meleg környezet ajánlott.
  2. Termőtestek Képződése: A kolonizáció után a zsákok nyílásain keresztül megjelennek az első gombatűk. Ekkor szükséges a fény és a friss levegő biztosítása.
  3. Szüretelés: A gombák növekedésének üteme gyors, és a termőtestek néhány napon belül szüretelhetővé válnak.

Fenntarthatóság és Minőség

A Pilze-Nagy Kft. termőzsákjai fenntartható módon készülnek, minimalizálva a környezeti terhelést. Az újrahasznosítható anyagok és a biológiai szubsztrát használata hozzájárul a környezetvédelemhez. Emellett a laskagombák táplálkozási értéke is kiemelkedő, magas fehérjetartalmuk és alacsony zsírtartalmuk miatt ideálisak az egészségtudatos fogyasztók számára.

Következtetés

A Pilze-Nagy Kft. laskagomba termőzsákjai tudományosan alátámasztott, magas hozamot és kiváló minőséget biztosító megoldást kínálnak a laskagomba termesztésére. A fenntartható és környezetbarát gyártási folyamatok, valamint a termőzsákok egyszerű használata hozzájárulnak a gombatermesztés hatékonyságához és sikerességéhez.

Az üzem évi 1,2 millió köbméter biogázt állít elő, melyhez évente 7-9000 tonna mezőgazdasági szerves anyagra van szükség. Ennek jó része a gombatermesztésből származik, amelyet híg sertéstrágyával és silókukoricával egészítünk ki. A képződött biogáz a 330 kW elektromos és 400 kW termikus teljesítményű gázmotorban elektromos árammá és hőenergiává alakul át. A hőenergia egy része ahhoz kell, hogy biztosítsa a fermentorban a biológiai folyamatokhoz szükséges hőt, másik része, mintegy 2,68 millió kWh évente – a fejlesztés egy későbbi második lépéseként – a gombatermesztő sátrak hőellátását szolgálja majd. Az üzem évente 2,4 millió kWh villamos energiát képes az országos villamoshálózatba táplálni.

A biogáz üzem központi egysége a kétezer köbméter térfogatú fermentor, ahol a gáztermelődést előidéző biológiai folyamatok végbemennek. A technológiai gépházban került elhelyezésre a gázmotor. Az üzem része még a 6200 m3 végtermék tárolására alkalmas fedett lagúna, valamint az alapanyag tárolók, fogadók.

Az üzem gondosan megtervezett méretének is köszönhetően a lehető legkisebb mértékben befolyásolja közvetlen környezetét. A biogáz-előállításhoz szükséges szerves anyagok 100 %-a mezőgazdasági hulladék vagy melléktermék. A letermett alapanyag helyben van, a sertéstrágyát pedig közeli telepekről szállítják az üzembe, így nincs jelentős teherforgalom.

A 340 milliós beruházás közel 70 %-át  cégünk önerőből állta (ennek egy része hitel), míg további 110 millió forintot a Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Programból kapott támogatás biztosította.

A Pilze-Nagy Kft. a letermett gombatáptalaj hasznosítására épülő biogáz üzem beindításával úttörő fejlesztést hajtott végre, amely teljes egészében megfelel az eredeti célkitűzésnek: minél gazdaságosabban és környezetkímélőbben ártalmatlanítani a gombatermesztés hulladékát. Míg az áramtermelés során keletkező hőenergia felhasználása nagymértékben javítja a gombatermesztés gazdaságosságát, addig az alkalmazott környezetbarát technológia garancia a fenntartható fejlődésre.

biogáz előállítás
biogaz otthon
bio gáz alapanyag
bio gáz tárolás
mushroom icon png
via naturalis png