nkfi
eu flag
fosc

CHIAM

Projekt címe:

CHIAM

Projekt leírása:

EJP által társfinanszírozott CHIAM projektnek köszönhetően, a Pilze-Nagy Kft. hazai nyersanyagokon túl az afrikai kontinensen megtalálható mezőgazdasági melléktermékek laskagomba-termesztésbe való integrálását is célul tűzte ki. A nemzetközi együttműködésben megvalósuló CHIAM projekt célja, hogy fenntartható élelmiszerláncokat hozzon létre Afrikában azáltal, hogy környezetbarát technológiákat fejleszt és újradefiniálja a meglévő agrár-élelmiszeripari értékláncokat. Az integrált chia – laskagomba – sertés – biogáz értéklánc kifejlesztése hozzájárul az afrikai élelmiszerlánc sokszínűbbé és rugalmassá tételéhez, miközben a klímaváltozás negatív hatásait is ellensúlyozza. A projekt magyar partnerei, a Pilze-Nagy Kft. és a Bay Zoltán Nonprofit Kft. az értéklánc kidolgozása érdekében az alábbi tevékenységeket valósítja meg, mind Afrikában, mind idehaza:

– laskagomba termesztési technológiák fejlesztése Afrikában

– laskagombát tartalmazó, új helyi élelmiszerek létrehozása

– környezetbarát technológiákat alkalmazó gazdaságok létrehozása és bemutatása

A projektet egy nemzetközi interszektorális konzorcium valósítja meg: 8 kutatással foglalkozó intézet és kkv, 6 országból, mind az európai, mind az afrikai kontinensről. A projekt első évében azonosításra és elemzésre kerültek az ottani potenciális nyersanyagok, ideértve a chia szárat is, valamint megkezdődött az ottani viszonyokra adaptált technológia fejlesztése. Összefoglalva: ezek a pályázatok kiváló lehetőséget biztosítanak a Pilze-Nagy Kft. számára, hogy erősítse versenyképességét nemzetközi terepen is egyedülálló fejlesztésekkel.

A CHIAM projekt részben az Európai Unió támogatásával valósul meg.

Integrált chia és laskagomba termesztés megvalósítása a fenntartható élelmiszerlánc megteremtése érdekében Afrikában címmel, 2019-2.1.7-ERA-NET-2021-00020 azonosító számmal az NKFI alapból 35.009.205 Ft támogatást nyert, továbbá az ERA-NET COFUND /EJP COFUND program keretében az Európai Unió Horizon 2020 kutatási és innovációs programjából 3.450.105 Ft támogatásban részesülhet. (támogatási szerződés no 862555).

Kedvezményezett neve:

PILZE-NAGY Kft.

Kedvezményezett elérhetősége:

6000 Kecskemét, Talfája tanya 47/B

Kivitelezés ideje:

2021.06.01-2024.05.31