Biogáz

Telephelyünkön épült fel Magyarország hatodik mezőgazdasági biogáz üzeme, amely a laskagomba-termesztés hulladékait hasznosítja.

A gombatermesztésben évente mintegy háromezer tonna letermett táptalaj keletkezik, amelynek elhelyezésére cégünk gazdaságos és egyúttal környezetkímélő megoldást keresett. A lehetőségek körültekintő felmérése után biogáz technológia alkalmazása mellett döntöttünk. A letermett gombatáptalajt azonban még sehol a világon nem hasznosítottak ilyen módon, így a projekt-előkészítéshez kutatás-fejlesztési munka is kapcsolódott a Gazdasági Versenyképességi Operatív Program támogatásával. A pozitív kutatási eredményeket követően indult el a beruházás.

A projekt előkészítése és az engedélyek beszerzése után 2007 júniusában kezdődött meg cégünk telephelyén a biogáz-üzem építése. 2007 szeptemberére jutott el a beruházás odáig, hogy a fermentor feltöltése megkezdődhetett, decemberben pedig beindult a gázmotor. 2008 októbere a következő mérföldkő: ekkora sikerült elérni a teljes kapacitást.

Az üzem évi 1,2 millió köbméter biogázt állít elő, melyhez évente 7-9000 tonna mezőgazdasági szerves anyagra van szükség. Ennek jó része a gombatermesztésből származik, amelyet híg sertéstrágyával és silókukoricával egészítünk ki. A képződött biogáz a 330 kW elektromos és 400 kW termikus teljesítményű gázmotorban elektromos árammá és hőenergiává alakul át. A hőenergia egy része ahhoz kell, hogy biztosítsa a fermentorban a biológiai folyamatokhoz szükséges hőt, másik része, mintegy 2,68 millió kWh évente – a fejlesztés egy későbbi második lépéseként – a gombatermesztő sátrak hőellátását szolgálja majd. Az üzem évente 2,4 millió kWh villamos energiát képes az országos villamoshálózatba táplálni.

A biogáz üzem központi egysége a kétezer köbméter térfogatú fermentor, ahol a gáztermelődést előidéző biológiai folyamatok végbemennek. A technológiai gépházban került elhelyezésre a gázmotor. Az üzem része még a 6200 m3 végtermék tárolására alkalmas fedett lagúna, valamint az alapanyag tárolók, fogadók.

Az üzem gondosan megtervezett méretének is köszönhetően a lehető legkisebb mértékben befolyásolja közvetlen környezetét. A biogáz-előállításhoz szükséges szerves anyagok 100 %-a mezőgazdasági hulladék vagy melléktermék. A letermett alapanyag helyben van, a sertéstrágyát pedig közeli telepekről szállítják az üzembe, így nincs jelentős teherforgalom.

A 340 milliós beruházás közel 70 %-át  cégünk önerőből állta (ennek egy része hitel), míg további 110 millió forintot a Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Programból kapott támogatás biztosította.

A Pilze-Nagy Kft. a letermett gombatáptalaj hasznosítására épülő biogáz üzem beindításával úttörő fejlesztést hajtott végre, amely teljes egészében megfelel az eredeti célkitűzésnek: minél gazdaságosabban és környezetkímélőbben ártalmatlanítani a gombatermesztés hulladékát. Míg az áramtermelés során keletkező hőenergia felhasználása nagymértékben javítja a gombatermesztés gazdaságosságát, addig az alkalmazott környezetbarát technológia garancia a fenntartható fejlődésre.

Biogáz üzem

Az üzem évi 1,2 millió köbméter biogázt állít elő.

biogaz otthon
biogáz előállítás
bio gáz alapanyag
bio gáz tárolás
mushroom icon png