Pilze-Nagy Kft.

A Pilze-Nagy Kft-nél történő helyben telepített vállalatirányítási rendszer bevezetése

Tovább »

Chiam, Mushmonics

Sajtóközlemény  

Hazánk és a régió vezető laskagomba-termesztő társasága, a Pilze-Nagy Kft. új területekre lép    

Hazánk és a régió piacvezető laskagomba-termesztő társasága eddig is elkötelezett volt az innováció irányában, hiszen ez biztosítja a versenyképességet és a fenntartható működést. A közelmúltban a Pilze-Nagy Kft. számos hazai és nemzetközi K+F projekt résztvevője, sőt vezetője volt.  

Az elmúlt egy évben azonban a fejlesztési irányokban és innovációs célkitűzésekben is sikerült a cégnek új területekre eveznie, túllépve a laskagomba-termesztés klasszikus keretein. Ez két nemzetközi, ERA-NET konstrukcióban megvalósuló pályázatnak köszönhető, amelyek részben Európai Uniós, részben hazai (NKFI Alap) forrásból valósulnak meg. Mindkét projektben a cég az eddigi, 30 év alatt összegyűlt tapasztalataira és saját know-how tárára építve igyekszik a laskagomba-termesztést városi környezetben, illetve Afrikában elterjeszteni. A motiváció itt is a versenyképesség és fenntarthatóság erősítése, egyrészt a felhasznált nyersanyagok körének bővítésével, másrészről pedig nemzetközi terjeszkedéssel egy dinamikusan növekvő piacon, ahol a minőségi élelmiszer iránti igény robbanásszerűen növekszik.  

Az ICT-AGRI-FOOD társfinanszírozásával megvalósuló MUSHNOMICS projektben a cél a körforgásos élelmiszertermelés modelljének kidolgozása városi környezetben. Alapanyagul a városi biohulladékok szolgának, ami a laskagombatermesztésen keresztül alakul át élelmiszerré, az értékteremtés és a hulladékmennyiség csökkentés érdekében. A négy tagú, két egyetemet és két kkv-t magába foglaló nemzetközi konzorciumon belül a Pilze-Nagy Kft. feladata a konténer alapú moduláris technológia kidolgozása és megvalósítása, amely a begyűjtött biohulladékból laskagomba alapanyagot állít elő, majd kontrollált környezetet biztosít a laskagomba termesztéshez. A körforgás fenntartása érdekében a visszamaradó letermelt gombakomposzt komposztálásra kerül. A nemzetközi partnerek dinamikus adatközpontú elemzés alapú algoritmus fejlesztésével a hozam optimalizálását végzik. A projekt elmúlt egy évének eredményei ígéretesek. Sikerült demonstrálni a városi biohulladékokon (például kávézaccon és kartonpapíron) alapuló laskagomba-termesztést. Partnerek bevonásával megkezdődött ezen biohulladékok kísérleti begyűjtése és hamarosan a konténer prototípusa is elkészül.  

EJP által társfinanszírozott CHIAMprojektnek köszönhetően, a Pilze-Nagy Kft. hazai nyersanyagokon túl az afrikai kontinensen megtalálható mezőgazdasági melléktermékek laskagomba-termesztésbe való integrálását is célul tűzte ki. A nemzetközi együttműködésben megvalósuló CHIAM projekt célja, hogy fenntartható élelmiszerláncokat hozzon létre Afrikában azáltal, hogy környezetbarát technológiákat fejleszt és újradefiniálja a meglévő agrár-élelmiszeripari értékláncokat. Az integrált chia - laskagomba - sertés - biogáz értéklánc kifejlesztése hozzájárul az afrikai élelmiszerlánc sokszínűbbé és rugalmassá tételéhez, miközben a klímaváltozás negatív hatásait is ellensúlyozza. A projekt magyar partnerei, a Pilze-Nagy Kft. és a Bay Zoltán Nonprofit Kft. az értéklánc kidolgozása érdekében az alábbi tevékenységeket valósítja meg, mind Afrikában, mind idehaza:  

  •  - laskagomba termesztési technológiák fejlesztése Afrikában
  •  - laskagombát tartalmazó, új helyi élelmiszerek létrehozása
  •  - környezetbarát technológiákat alkalmazó gazdaságok létrehozása és bemutatása

A projektet egy nemzetközi interszektorális konzorcium valósítja meg: 8 kutatással foglalkozó intézet és kkv, 6 országból, mind az európai, mind az afrikai kontinensről. A projekt első évében azonosításra és elemzésre kerültek az ottani potenciális nyersanyagok, ideértve a chia szárat is, valamint megkezdődött az ottani viszonyokra adaptált technológia fejlesztése. Összefoglalva: ezek a pályázatok kiváló lehetőséget biztosítanak a Pilze-Nagy Kft. számára, hogy erősítse versenyképességét nemzetközi terepen is egyedülálló fejlesztésekkel.  

Mind a MUSHNOMICS, mind a CHIAM projekt részben az Európai Unió támogatásával valósult meg.

A MUSHNOMICS: Az adatközpontú innováció alkalmazása a gomba termelés értékláncában a termelékenység és az adatmegosztás javítása érdekében címmel, 2019-2.1.7-ERA-NET-2020-00012 azonosító számmal az NKFI alapból 52.239.870 Ft támogatást nyert, továbbá az ERA-NET COFUND /ICT-AGRI-FOOD program keretében az Európai Unió Horizon 2020 kutatási és innovációs programjából 5.828.880 Ft támogatásban részesülhet. (támogatási szerződés no 862665).

Projekt megvalósítása: 2021.02.01-2024.01.31.  
CHIAM: Integrált chia és laskagomba termesztés megvalósítása a fenntartható élelmiszerlánc megteremtése érdekében Afrikában címmel, 2019-2.1.7-ERA-NET-2021-00020 azonosító számmal az NKFI alapból 35.009.205 Ft támogatást nyert, továbbá az ERA-NET COFUND /EJP COFUND program keretében az Európai Unió Horizon 2020 kutatási és innovációs programjából 3.450.105 Ft  támogatásban részesülhet. (támogatási szerződés no 862555). Projekt megvalósítása: 2021.06.01-2024.05.31.

 

Powered by: Raster Stúdió