Pilze-Nagy Kft.

A Pilze-Nagy Kft-nél történő helyben telepített vállalatirányítási rendszer bevezetése

Tovább »

Bioeconomy rendezvény

"Hatékony érdekérvényesítés és tudásalapú kormányzás a biomassza-alapú gazdaság területén" címmel konferenciát szervezett a Földművelésügyi Minisztérium és az Európai Bizottság Agrárkutatási Állandó Bizottság (SCAR) 2018. április 25-én Budapesten. A rendezvénynek a Földművelésügyi Minisztérium adott otthont. A SCAR szervezet az európai mezőgazdasági és a tágabb értelemben vett biomassza-alapú gazdasággal kapcsolatos kutatás területén, valamint a nemzeti kutatási programok koordinációjában is fontos tanácsadói szerepet tölt be. Célja, hogy megkönnyítse a köz- és közszféra valamint a köz- és magánszféra közötti együttműködést annak érdekében, hogy a biomassza-alapú gazdaság területén jelentkező kihívásokra megoldást találjunk.

A rendezvényen az érdekelt különböző minisztériumok vezetői és szakértői, valamint a SCAR munkacsoport tagok folytattak beszélgetést annak érdekében, hogy elinduljon egy ágazatok közötti kormányzati együttműködés a biomassza-alapú gazdaság területén, valamint, hogy a SCAR tevékenységeiben való nemzeti szerepvállalásunk erősödjön. A délelőtt folyamán a Minisztériumok középvezetői előadásaikban ismertették a biomassza alapú gazdaságban rejlő lehetőségeket, hangsúlyozva az államigazgatás szerepének fontosságát. A Bizottsághoz és tagországokhoz kapcsolódó munkacsoportok ismertették tevékenységeiket.

Az esemény másik felében olyan vendégelőadók tartottak előadást, akik a biomassza-alapú gazdasággal kapcsolatban jó példával szolgálnak. A Pilze-Nagy Kft. ügyvezetője, Somosné Dr. Nagy Adrienn is meghívást kapott. Prezentációjában ismertette cégünk mezőgazdasági hulladék hasznosítását a laskagomba - biogáz termelési rendszerben.    

http://eionet.kormany.hu/biookonomia-biomassza-alapu-gazdasag

Powered by: Raster Stúdió